Bìa Carton

Là dạng bìa cứng với nhiều kích thước & hình dáng khác nhau, sử dụng rộng rãi như phong bì trong ngành bưu điện hoặc để chứa các sản phẩm dẹp (CD, DVD,…).