Thùng Carton 5 Lớp

    Thùng carton là sản phẩm thế mạnh của chúng tôi hiện được sử dụng để đóng hàng may mặc, thực phẩm, giày dép, đồ gỗ…xuất khẩu hoặc tiêu dùng trong nước

    Danh mục: